Nástupní odborný výcvik nových příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky

Nástupní odborný výcvik nových příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky.

 

V období 5.9. až 16.12.2016 absolovovalo 30 nových příslušníku Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen HZSČR) nástupní odborný výcvik, pod vedením zkušených instruktorů ze školního a výcvikového zařízení ve Frýdku – Místku ( http://www.hzscr.cz/organizacni-slozky-skolni-a-vycvikove-zarizeni-hzs-cr.aspx ).

Kurz připravuje nové hasiče na svou pestrou budoucí profesi a vzdělává je v oblasti organizační struktury záchranných složek České republiky, základních návyků pořadového vystupování a služební zdvořilosti příslušníka, zdravotnická první pomoc, vyprošťování, práce ve výškách a hloubkách, chemická služba, široká problematikazdolávání požárů, radiokomunikace, vodní záchranářství, sebeobrana, práce se zvířaty,dálková doprava vody, záchrana z výkopů, hromadná neštěstí, povodně a další podrobnější témata.

Časová dotace kurzu je 600 hodin. viz. tabulka.

Tabulka – hodinové dotace

 

Ve dnech 13. – 15. 12. 2016  před koncem celého kurzu, jsme museli prokázat své znalosti před komisí při závěrečných zkouškách. Ty byly písemné na počítači, ústní a praktické. Zejména díky kvalitní výuce během celého kurzu nás uspělo všech 30 příslučníků HZS. Po tomto základním kurzu, jsme se rozjeli všichni na své domovské hasičské stanice a po třech letech náš vstup k HZS zpečetí tvz. Služební zkouška. Po úspěšném zvládnutí této zkoušky je přísluníkovi HZS nabídnuta smlouva na dobu neurčitou. V mezidobí mnoho kolegů podstoupí další doplňkové kurzy jako například práce s řetězovou pilou, strojní služba, speciální vodní či chemický výcvik a další odborné výcviky.

Vždycky jsem váhal, zda pracovat jako záchranář pro zdravotnickou záchrannou službu nebo pro HZS. Ve zdravotnictví pracuji již přes 10 let, proto jsem se přihlásil k hasičům, abych v budoucnu ničeho nelitoval. Poznal jsem spoustu fajn kolegů, kamarádů a zase o něco více nahlédl do členitého a přesto propleteného světa záchranářství. V současné době si dávám životní dovolenou, kterou chci spojit vysněné cestování po světě s návštěvou kolegů záchranářů a hasičů. Odborný výcvik je platný 5 let, takže uvidím co bude dál po návratu, ale bez sebevzdělávání to zpět jen tak samo nepůjde 🙂

Video níže jsem pořídil se souhlasem kolegů i vycvikového zařízení, slouží jako přiblížení obsahu kurzu pro nové příslušníky i širokou veřejnost a také jako vzpomínka pro naší partu 30 hasičů. Jde o moji prvotinu co se natáčení i stříhání týka.

Závěrem jsem si dovolil video věnovat také náhle zemřelému instruktorovi střediska ve Frýdku-Místku. Kpt. Ing. Zdeněk Cáb. Všechny nás tato informace zarmoutila. Čest jeho památce!